Zsolt Enyedi
Associate Professor 

phone: (36 1) 327-3000/2475
e-mail: enyedizs@ceu.edu

I am a political scientist, mainly interested in party politics, comparative government, church and state relations, and political psychology (especially authoritarianism, prejudices and political tolerance). For more details, check my Curriculum Vitae or visit my even more official website at http://web.ceu.hu/polsci/

Below you can read most of the articles I have published. Some of them are only final drafts. They demonstrate well what my work is about (and what are the typical spelling mistakes my editors must cope with), but for citation you may need to check out their published version.

quicklinks by topic -- parties, authoritarianism and prejudice, religion and politics, others; for publications in Hungarian -- pártok, tekintélyelvűség és előítélet, vallás és politika

Parties:

Authoritarianism and Prejudice:

Religion and Politics:

Others:

Pártok:

Tekintélyelvűség és előítélet:

Vallás és politika:

A katolikus-keresztény szubkultúra fejlődése. A magyar kereszténydemokrácia szervezeti -összefüggései. Politikatudományi Szemle, 1995/4, 27-50.

Közvetlen demokrácia:

Referendumdemokrácia. In: Enyedi Zsolt (szerk.) A népakarat dilemmái. Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban. Budapest: DKMKA és Századvég, 2009, 17-36.
A választói döntés logikája az online kutatás tükrében. In: Enyedi Zsolt (szerk.) A népakarat dilemmái. Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban. Budapest: DKMKA és Századvég, 2009, 227-252.
A manipuláció határai és az értelmes vita feltételei. In: Enyedi Zsolt (szerk.) A népakarat dilemmái. Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban. Budapest: DKMKA és Századvég, 2009, 269-292.