Bibellesen. Ein Programm für jedenmann im Ungarn des 16. Jahrhunderts: Iter Germanicum. Ed. András Szabó. Budapest. 7-38.

Jobbágy gyermekekrõl a kora újkori Magyarországon. Mûhely 1999. 5-6. 141-148.

La société baroque: Hungaria Regia 1000 2000. s. e. Brepods (Bruxelles) 57-62.

Az olvasó nõ eszménye a 17. századi Magyarországon: A középkor szeretete. Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Szerk. Klaniczay Gábor-Nagy Balázs. 323-332.